แม่เหล็กรูปสัตว์ Melissa & Doug Wooden Animal Magnets

รหัสสินค้า : TOY475

ราคา

695.00 บาท

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 695.00 บาท

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ชุดแม่เหล็กทั้งตัว สัตว์ 20 ชิ้น การเล่นแบบสวมบทบาท บอกเล่าเรื่อง ต่อเป็นแบบต่างๆ ตามจินตนาการ

ชิ้นแม่เหล็กรูปสัตว์สารพัดแบบ แม่เหล็กทั้งตัว มีทั้งสัตว์น้ำ สัตว์บก สัตว์เลี้ยง สัตว์ป่า สารพัดแบบจำนวน 20 ชิ้น เรียนรู้คำศัพท์ด้านหลังกล่องขณะเล่น ติดได้บนพื้นผิวโลหะทั้งหมด มาพร้อมกล่องปิดและฝาอย่างดี ทนทาน

Timeless fun!

คุณสมบัติ

- แม่เหล็กรูปสัตว์ทั้งหมด มีครบทุกประเภท สัตว์บก สัตว์น้ำ สัตว์ปีก สัตว์เลี้อยคลาน สัตว์ทุกประเภท

- เล่นสวมบทบาท บอกเรื่อง ต่อเป็นแบบต่างๆ เรียนรู้คำศัพท์ และส่งเสริมการเล่นแบบมีจินตนาการ

- แม่เหล็กทั้งตัว คุณภาพดี ทนทาน

- ใช้ติดบนตู้เย็น หรือ กระดาษแม่เหล็กทุกแบบ

- หลากหลายชิ้น ทำกิจกรรมผสมได้สารพัดแบบ


สิ่งที่มาในชุด

- แม่เหล็ก 20 ชิ้น

- กล่องไม้สำหรับเก็บอย่างดี


ชุดแม่เหล็กทั้งตัว สัตว์ 20 ชิ้น การเล่นแบบสวมบทบาท บอกเล่าเรื่อง ต่อเป็นแบบต่างๆ ตามจินตนาการ

ชิ้นแม่เหล็กรูปสัตว์สารพัดแบบ แม่เหล็กทั้งตัว มีทั้งสัตว์น้ำ สัตว์บก สัตว์เลี้ยง สัตว์ป่า สารพัดแบบจำนวน 20 ชิ้น เรียนรู้คำศัพท์ด้านหลังกล่องขณะเล่น ติดได้บนพื้นผิวโลหะทั้งหมด มาพร้อมกล่องปิดและฝาอย่างดี ทนทาน

Timeless fun!

คุณสมบัติ

- แม่เหล็กรูปสัตว์ทั้งหมด มีครบทุกประเภท สัตว์บก สัตว์น้ำ สัตว์ปีก สัตว์เลี้อยคลาน สัตว์ทุกประเภท

- เล่นสวมบทบาท บอกเรื่อง ต่อเป็นแบบต่างๆ เรียนรู้คำศัพท์ และส่งเสริมการเล่นแบบมีจินตนาการ

- แม่เหล็กทั้งตัว คุณภาพดี ทนทาน

- ใช้ติดบนตู้เย็น หรือ กระดาษแม่เหล็กทุกแบบ

- หลากหลายชิ้น ทำกิจกรรมผสมได้สารพัดแบบ


สิ่งที่มาในชุด

- แม่เหล็ก 20 ชิ้น

- กล่องไม้สำหรับเก็บอย่างดี 


Visitors: 9,464