สั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ 
ORDER BY WEBSITE

การสั่งซื้อสินค้าและชำระเงิน 
สามารถสั่งซื้อได้หลายวิธี ตามช่องทางดังต่อไปนี้
OTHER CHANNELS TO BUY


 

 

 

ขั้นตอนการชำระเงิน

กรณีหัก ณ ที่จ่ายให้ระบุที่อยู่ดังต่อไปนี้

 

บริษัท ไทยไดโซอินเตอร์เทรด จำกัด
162 หมู่ 5 ถนน บางไผ่-วัดตึก ต. บางไผ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000


เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105530031837

 

 

แจ้งชำระเงิน

โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
Visitors: 23,541