นโยบายธุรกิจ Business Policy

 

นโยบายคืนเงิน 

-          ไม่มีนโยบาย คืนสินค้าและไม่สามารถคืนเงินได้ ทุกกรณี

-          เมื่อสินค้ามีตำหนิหรือสินค้าอยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ เปลี่ยนสินค้าภายใน 7 วัน ยกเว้นแต่มีการใช้งานในสภาพที่ผิดปกติ

 

นโยบายยกเลิกการสั่งซื้อ

-          ในกรณีเป็นงานสั่งทำ หรือสินค้านอกแบบ ไม่สามารถยกเลิกได้      

-          หากเป็นสินค้าที่มีในสต๊อก ยกเลิกได้ภายใน 3 วันหลังจากมีการสั่งสินค้าแล้ว ในกรณีที่มีการส่งสินค้าไปแล้ว ไม่สามารถยกเลิกได้  

 

นโยบายจัดส่งสินค้า

-          ถ้าเป็นสินค้าที่มีในสต๊อก จัดส่งได้ภายใน 7 -10 วัน

 

-          ถ้าเป็นงานสั่งทำนอกแบบ จัดส่งได้ภายใน 15 – 60 วัน แล้วแต่ความยากง่าย และจำนวนและแบบที่สั่ง

Visitors: 20,897